بالابرها و ترولی های دستی زنجیره ایی:

  1. ظرفيت از 0.5 الی 50 تن.
  2.  زنجير بالابری تا گريد  100 کيلوگرم بر ميليمتر مربع.
  3. زنجير مقاوم در برابر اثرات خوردگی در محيطهاي مرطوب.
  4. سيستم اورلود داخلی جهت ممانعت از اضافه بار نامی.
  5. کيسه نگهدارنده زنجير بالابری.
  6. ترولی  مناسب مسير های منحنی تا شعاع 650 میلیمتر.
  7. مناسب محيط هاي خارجي و داخلی با رنگ آميزي آلکيدي.
  8.  دمای کاری 50 + ~ 20- درجه سانتيگراد و رطوبت تا %90

:MANUAL CHAIN HOIST AND TROLLEY

CAPACITY 0.5 UP TO 50 TON
LOAD CHAIN UP TO GRADE 100 kg/mm 2
CORROSION RESISTANCE OF HUMIDITY
MECHANICAL OVERLOAD SYSTEM
EQUIPPED BY LOAD CHAIN
TROLLEY FOR CURVED RUNWAY UP 650 mm
INSTALLATION FOR OUTDOOR OR INDOOR
TEMP. RANGE -20 ~ +60 "C IN 90% HUMIDITY

شرکت مهندسی تجهيز محرک پارس
توليد و تهيه انواع جرثقيلهاي سقفي برقي و تجهيزات صنعتي
021-88144232 , 021-88144233 : TEL و 88144234-021 : FAX