جرثقیلهای سقفی تک پل

موارد کاربرد :

مخصوص بالابرهای آویز بوده و در مکانهایی که پارامتر کاهش وزن مرده سازه و سرعت در عملکرد و چالاکی سیستم مد نظر باشد قابل طراحی و ساخت خواهد بود. جرثقیل های سقفی تک پل دارای استهلاک کمتر نسبت به سار جرثقیلهای سقفی حمل کننده بار میباشد.

مشخصات کلی :

1- ظرفیت طراحی و ساخت : 1 الی 20 تن            

2- دهانه : 3 متر الی 26 متر

3- ارتفاع استاندارد : 4 الی 24 متر

4- سرعت بالابری : تک یا دو سرعت

5- سرعت جابجایی عرضی و طولی : تک یا دو سرعت

6- استاندارد مرجع طراحی و ساخت : DIN ; FEM , AISC ; AWS

مشخصات اختیاری

1- میکروسوئیچ های حدی عرضی و طولی.

2- رنگ آمیزی اپوکسی تا 100 میکرون.

3- سرعت های جابجایی بالا و استفاده از سیستم مبدل اینورتر.

4- سنسورهای عدم تصادم و برخورد.

5- عملکرد با دستگاه ریموت کنترلر.

6- نصب کابین ثابت و تجهیزات وابسته به آن.

7- نصب راهروی های تعمیرات.

8- تجهیزات حفاظت الکتریکی برای محیط های غیر معمول.

9- سرعت ، ارتفاع بالابری و حجم کارکرد در شرایط خاص.

10- استفاده از لودسل حفاظتی، اورلود مکانیکی و سیستم توزین بار.

 

 

APPLICATION NOTES:

TO SPECIAL FOR INSTALLATION OF SUSPENSION HOISTS ON CRANE STRUCTURE AND SUITABLE FOR PLACES WHICH DECREASING DEAD LOADS ARE IMPORTANT AND WILL BE NEEDED CRANE SYSTEM CELERITY AND WORKED QUICKLY.

SINGLE GIRDER OVERHEAD CRANES ' VE GOT THE AMORTIZATION LESS THAN THE OTHERS CRANES.

GENERAL INFORMATION:

1- FABRICATION CAPACITY : 1 ~ 20 TON.

2- SPAN : 3 ~ 26 m.

3- STANDRD HEIGHT : 4 ~ 24 m.

4- LIFTING SPEEDS : SINGLE OR DOUBLE.

5- MOVEMENT SPEEDS : SINGLE OR DOUBLE.

6- MANUFACTURING AND DESIGN STANDARDS:DIN, FEM, AISC, AWS…

OPTIONAL INFORMATION:

1- INSTALLATION OF TRAVEL AND TRAVERSE LIMITS SWITCHES.

2- SPECIAL PAINTING: EPOXY UP TO 120 MICRON.

3- INSTALLATION OF FREQUENCY INVERTER SETS.

4- INSTALATION OF ANTI COLLISION AND UNTI IMPACT SENSORS.

5- INSTALLATION OF REMOTE CONTROLLERS.

6- INSTALLATION OF FIXED OR MOVABLE CABINS.

7- INSTALLATION OF REPAIR GANGWAYS.

8- INSTALLATION OF ELECTRICAL PROTECTION DEVICES FOR SPECIAL WORKING ENVIRONMENTS.

9- EQUIPED TO SPECIAL WORKING SPEEDS, HIEGHTS, AND WORKING AT HEAVY DUTY CYCLES.

10- INSTALLATION OF DIGITAL WEIGHT INDICATORS, LOAD CELLS AND MECHANICAL LOAD LIMITED DEVICES.