کارفرما: صنايع پالايشگاهی 
محل اجرا: جنوب ايران هرمزگان 
نام پروژه : جرثقیل ستونی بازویی دو تن دستی با چرخش 360 درجه مجهز به بالابر چهارکاره دستی ضد جرقه و فونداسيون مربوطه.

PIC 1

.CLIENT: INDUSTRIAL REFINERIES
INSTALLATION OF PROJECT: SOUTH OF IRAN, HORMOZGAN
 PROJECT NAME: MANUAL PILLAR JIB CRANE WITH 360 " ROTATION EQUIPPED BY NONE SPARK MANUAL CHAIN HOIST 2 TON AND RELATED REINFORCE CONCRETE FOUNDATION

PIC 2
PIC 3

کارفرما: صنايع پتروشيمي
محل اجرا:  عسلوییه 
نام پروژه : جرثقیل ستونی بازویی دو تن دستی با چرخش 360 درجه مجهز به بالابر چهارکاره برقي کيتو و فونداسيون مربوطه.

PIC 4

.CLIENT: INDUSTRIAL PETROCHEMICAL 
INSTALLATION OF PROJECT: SOUTH OF IRAN, ASALOUYEH
PROJECT NAME: MANUAL PILLAR JIB CRANE WITH 360 " ROTATION EQUIPPED BY "KITO"`S ELECTRICAL CHAIN HOIST 2 TON AND RELATED  REINFORCE CONCRETE FOUNDATION

PIC 5
PIC 6

رضا تجريشي Mr. REZA TAJRISHI 
واحد فروش شرکت مهندسی تجهيز محرک پارس.

تلفن : 88144232 021 و 88144233 021 فاکس : 88144234 021 

  .TAJHIZ MOHAREK PARS" ENGINEERING COMPANY / SALES DEPARTMENT"

88144232 , 88144233 021 : TEL

88144234 021 : FAX