بروشورها CATALOGUES

1. فهرست اول شرح خدمات قابل ارایه شرکت RESUME 97-1

2. فهرست دوم شرح خدمات قابل ارایه شرکت RESUME 97-2

3. بروشورجرثقیل های سقفی تک پل SINGLE GIRDER OVERHEAD CRANES

4. بروشورجرثقیل های سقفی دو پل DOUBLE GIRDER OVERHEAD CRANES

5. بروشور خدمات قابل ارایه شرکت TMPCO SERVICES CATALOGUE – 3P

6. بروشور جرثقیل های دستی هیدرولیکی موتوری MANUAL HYDRAULIC ENGINE CRANES – 1P

7. بروشور بالابر ساختمانی تک فاز  SINGLE PHASE ELECTRICAL WIRE ROPE HOISTS – 1P

8. بروشور جرثقیل های بازویی گردان: PILLAR JIB CRANES – 2P

9. بروشور بالابرهای زنجیری و سیم بکسلی معمولی و ضد انفجار: SELECTION OF CHAIN / WIRE ROPE HOISTS - EXPLOSION PROOF HOISTS

10. بروشور راديو ريموت کنترلر جرثقیلهای سقفی: RADIO REMOTE CONTROLLER - F SERIES - P1

11. بروشور انواع خطوط برق رساني ريلي و يا کابلي: ELECTRICAL POWER LINES AND FESTOON SYSTEM

12. بروشور جرثقیلهای دروازه ايي و نيم دروازه ايي: GANTRY AND SEMI-GANTRY CRANES - 2p

13. ماشين حمل و تخليه بشکه هاي صنعتي: UNLOADING BARREL MACHINES

14. بروشور بالابرهاي زنجيره ايي کيتو: KITO CHAIN HOISTS ER SERIES - 1p

15- بروشور بالابرهاي دستي زنجيره ايي (چين بلاک) ضد حرقه و ضد زنگ 304: NONE SPARK AND STAINLESS STEEL 304 MANUAL CHAIN HOISTS-1p

16-جزثقيلهای سبک کا ب کا: KBK LIGHT CRANE SYSTEM-1P